Nieuw bij Leuven+

Leuven ‘sur place’

Deze zomer ontdek je samen met de gidsen van Leuven+ de vele verhalen die verscholen zitten onder de straatstenen en achter de muren van vijf Leuvense pleinen. Elke woensdagavond in …

Leuvense lekkere plekken

Vroeger gingen Leuvenaars elke dag naar de markt: ze kochten vis op de Vismarkt, vee en kalveren op het Sint-Jacobsplein of het Margaretaplein, en groenten, fruit en zuivelproducten tijdens de …

Over Leuven+

Leuven+ is de grootste en de oudste gidsen-organisatie van de stad. Ons enthousiasme over al het moois dat Leuven te bieden heeft delen we met plezier met jou in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans én het Leives. Dat houdt ons net zo jong en springlevend als de stad zelf.

We nodigen je graag uit om samen met één van onze 90 gidsen de mooiste plekken en de verborgen parels van Leuven te ontdekken. Een klassieke stadsverkenning, een verrassende themawandeling, op stap met een begijn, een kotmadam of een professor, te voet of per fiets: de mogelijkheden zijn onbeperkt.

Wie staat er op het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts ? Waar staat de universiteit? Wordt er nog gebrouwen in de stad ? Hoe was het leven voor een begijn? Laat je verrassen door de veelzijdigheid van de eeuwenoude maar nog altijd jeugdige ‘beste stad van Brabant’.

Welk programma je ook kiest, met een stadsgids van Leuven+ beleef je altijd meer.

Praktische info 

Je kan ons rechtstreeks contacteren via deze website voor

of per email via leuvenplus@gmail.com

of telefonisch op het nummer : +32 460 97 85 66

Hoeveel kost een rondleiding ?

Voor een rondleiding van max. 2 uur betaal je 8 euro per persoon met een minimum van 90 euro. Kinderen tot 12 jaar in het gezelschap van volwassenen wandelen gratis mee.

Groepen van meer dan 100 personen betalen max. 125 euro per gids.

Elk begonnen extra uur kost 45 euro per gids.

Je betaalt via overschrijving na ontvangst van de factuur die we je per e-mail opsturen. 

Voor de wandeling “Hapje Stapje” betaal je een supplement van 8 euro per persoon voor de hapjes. Dit betaal je contant aan de gids. Kies je voor de ‘natte’ versie van een bierwandeling dan betaal je 9 euro extra per persoon voor een proefbedje van 3 bieren.

Voor een bezoek aan de toren van de Centrale Universiteitsbibliotheek betaal je 8 euro per persoon, tenzij je met minstens 8 personen bent, dan komt het op 6 euro per persoon.

Hoe lang op voorhand moet je reserveren?

Je reserveert je gids best drie weken op voorhand.

Indien je minder dan vijf dagen voor de wandeling reserveert, vragen we een extra administratiekost van 10 euro.

Hoeveel gidsen heb ik nodig?

Voor fietstochten en voor de wandelingen “Hapje Stapje” en “AuthentHip” geldt een maximum van 20 personen per gids.

Voor alle andere wandelingen voorzien we 1 gids voor een groep van maximaal 25 personen.

Indien je aantal deelnemers minder is dan het oorspronkelijk bestelde aantal in die mate dat er een gids minder nodig is, en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging, dan zal er toch een extra gids aangerekend worden aan 90 euro.

In welke talen kunnen we een rondleiding aanvragen?

Alle wandelingen en fietstochten kunnen worden begeleid in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en…. ‘Leives’.

Hoe vind ik de gids?

De gids draagt een kenteken van “Gids-Leuven-plus” en wacht je op de afgesproken vertrekplaats op. De gids blijft 30 minuten ter plaatse.

Wat gebeurt er als wij te laat zijn op de plaats van afspraak?

Indien je 30 minuten na het afgesproken aanvangsuur niet opdaagt of verwittigt, hebben we het recht de wandeling af te gelasten. In dat geval wordt de volledige reservatie gefactureerd.

De wandeling eindigt altijd op het afgesproken uur; ook als de groep te laat is. Indien je  toch een volledige wandeling wil, rekenen we de extra tijd aan volgens ons standaardtarief (45 euro per begonnen uur).

Wat als ik moet annuleren?

Verwittig tijdig wanneer je niet kan komen. Wij rekenen geen vergoeding aan bij annulering tot 5 dagen voor je bezoek. Daarna ben je een administratieve kost verschuldigd van 70 euro per gids.

Waar moet ik mee rekening houden als ik de stad per autocar wil bezoeken?

Leuven heeft een circulatieplan en niet alle straten van de stad zijn toegankelijk voor autocars. Wil je met een autocar de stad inrijden dan moet je vooraf toelating vragen. Dat kan do een e-mail te sturen naar: toegangsvergunning@leuven.be.

Meer info over de bereikbaarheid van Leuven per autocar lees je in dit document: https://www.visitleuven.be/sites/visitleuven.be/files/documents/2023-01/Met%20de%20autocar%20naar%20Leuven_0.pdf

Practical information

You can contact us directly via this website for

or by email at leuvenplus@gmail.com

or by phone at : +32 460 97 85 66

How much does a guided tour cost ?

For a guided tour of up to 2 hours you pay 8 euros per person with a minimum of 90 euros.

Groups of more than 100 people pay a maximum of 125 euros per guide.

Each additional hour will cost 45 euros per guide.

You pay by bank transfer after receipt of the invoice that we will send you by e-mail.

For the “Gourmet walk” you pay a supplement of 8 euros per person for the snacks. You pay this in cash to the guide. If you opt for the ‘wet’ version of a beer walk you pay 9 euros extra per person for a tasting bed of 3 beers.

For a visit to the tower of the Central University Library you pay 8 euros per person. If there are at least 8 persons in your group, the cost per person is 6 euro.

How long in advance do you need to book ?

It is best to reserve your guide three weeks in advance.

If you book less than 5 days in advance of the walk, we charge an additional administration fee of 10 euros.

How many guides do I need ?

For bike tours and for the walks “Gourmet Walk” and “Leuven AuthentHip” there is a maximum of 20 people per guide.

For all other walks we provide 1 guide for a group of up to 25 people.

If the number of parrticipants is less than the original ordered number, tot the extent that you will need one less guide, and you do not give us prior notice, an extra guide wille still be charged (90 euros).

In which languages can we request a tour ?

All walks and bike tours can be guided in Dutch, English, French, German and Spanish ;

How do I find the guide?

The guide will carry a badge of “Guide-Leuven+” and will be waiting for you at the agreed departure point. The guide will stay 30 minutes on the spot.

What happens if we are too late at the place of appointment ?

If you do not show up or notify us 30 minutes after the agreed starting time, we have the right to cancel the walk. In that case the entire reservation fee will be invoiced.

The walk always ends at the agreed time, even if the group arrived too late. If you still want a full walk, we will charge the extra time according to our standard rate (45 euros per hour started).

What if I have to cancel ?

Please notify us in time if you are unable to come. We do not charge a fee for cancellations up to 5 days before your visit After that you will owe an administrative fee of 70 euros per guide.

What do I need to bear in mind if I want to visit the city by coach ?

Leuven has a circulation plan and not all streets in the city are accessible to coaches. For more information, please visit this site: https://www.visitleuven.be/sites/visitleuven.be/files/documents/2020-01/By%20coach%20to%20Leuven.pdf

The coach must provide a seat with microphone for the guide. The coach will not leave the site until the guide has given instructions.

Are all the buildings in Leuven always accessible?

It is always possible that a building will be closed to visitors (e.g. due to an event or restoration work) In this case the guide will always suggest an alternative.

Infos pratiques

Contactez-nous sur ce site pour

Soit par e-mail/courriel sur leuvenplus@gmail.com

Soit par téléphone au numéro +32 460 97 85 66

Combien coûte une visite guidée ?

Le prix pour une visite guidée est de 8 euros par personne avec un minimum de 90 euros pour 2 heures.

Les groupes de plus de cent personnes, paient au maximum 125 euro par guide.

Pour chaque heure supplémentaire entamée, le tarif sera de 45 euros par guide.

Le paiement se fait par versement après réception de la facture qui vous sera envoyée par courriel/e-mail, après la visite guidée.

Pour la “Balade gourmande”vous payez un supplément de 8 euros par personnes pour les amuse-gueules. Ce supplément doit être payé comptant au guide. Pour la version ‘arrosée’ de la promenade ‘découverte de la bière’ vous payez un montant de 9 euros extra par personne pour la dégustation d’un échantillon de trois bières.

Pour une visite à la tour centrale de la Bibliothèque Universitaire, vous payez 8 euros par personne. Si le groupe est composé d’au moins 8 personnes, vous payez 6 euros par personne.

Quand faut-il réserver la visite guidée ?

La réservation se fait de préférence trois semaines en avance.

Si vous réservez moins de 5 jours avant la randonnée, nous facturons des frais administratifs supplémentaires de 10€.

De combien de guides aurais-je besoin ?

Pour les balades à vélo et les balades Balade Gourmande‘ ‘ et “AuthentHip” un maximum de 20 personnes par guide est accepté.

Pour les autres promenades un maximum de 25.

Si le nombre de participants est inférieur au nombre initialement commandé et qu’un guide est nécessaire en moins, et ce sans préavis, un guide supplémentaire sera facturé à 80 euros.

Les visites guidées se font en quelles langues ?

La découverte de la ville et les balades à vélo se font en néerlandais, anglais, français, allemand et espagnol .

Comment retrouver le guide avec qui j’ai réservé une visite ?

Le guide porte un insigne de “Gis-Leuven-Plus” et vous attend au lieu de départ qui a été convenu. Le guide reste 30 minutes sur place.

Que dois-je faire si j’arrive en retard au lieu de rendez-vous de la visite ?

Les horaires de visite prévus sur le formulaire de réservation doivent être respectés. Tout retard devra être notifié au plus vite. Le retard viendra en déduction de la durée de la visite initialement prévue. Cependant, passé un délai de retard de 30 minutes et sans nouvelles du groupe, nous ne sommes plus tenus d’assurer la visite.

Dans ce cas, le montant de la prestation reste dû intégralement. Le guide est libre de prolonger la visite ou pas, selon sa disponibilité moyennant la facturation d’heures supplémentaires à 45 euros par guide et par nouvelle heure supplémentaire.

Que dois-je faire si je veux annuler ma visite ?

Veuillez prévenir à temps si vous avez un empêchement. Il n’y a pas d’indemnité si vous annulez 5 jours à l’avance. Pour toute annulation ultérieure, un coût administratif de 70 euros vous sera demandé par guide.

Que dois-je prendre en compte si je veux visiter la ville en autocar ?

Un plan de circulation éliminant tout trafic de transit est applicable dans la ville de Louvain. Pour avoir accès à la ville, une autorisation préalable est requise. Pour obtenir cette autorisation et plus d’informations sur les conditions d’accessibilité, veuillez consulter le site https://www.visitleuven.be/fr/en-autocar

Un siège avec micro doit être présent pour le guide. L’autocar quittera le lieu d’arrêt uniquement après les explications du guide.

Les bâtiments sont-ils toujours accessible/ouverts pour visites à Louvain ?

Le programme proposé est mentionné sous réserve ; certains bâtiments ont des heures fixes d’ouverture ou peuvent être fermés à des moments inattendu p.ex. à cause d’un évènement ou des travaux de restauration. Le guide vous offrira une alternative.