Leuven+ heeft aangepaste rondleidingen uitgewerkt voor personen met een visuele beperking, met een fysieke beperking, voor rolstoelgebruikers en voor personen met een verstandelijke beperking.

Om praktische redenen beperken we het aantal deelnemers tot 15 personen per gids. Begeleiders met een begeleiderspas nemen gratis deel. 

Voor personen met een auditieve beperking

Alle rondleidingen uit het aanbod van Leuven+ zijn ook geschikt voor mensen met een auditieve beperking. Dit kan eventueel met digitale hulpmiddelen (QR-code voor smartphones) en een aangepaste articulatie voor liplezen. Heeft de groep een doventolk bij, dan past de gids zich aan zijn tempo aan.

Voor personen met een visuele beperking

Leuven Horen en Voelen

Als blinde of slechtziende ben je aangewezen op andere zintuigen dan het visuele om een stad te leren kennen. Leuven Horen en Voelen leidt je daarom langs een aantal plekken waar je de highlights van de stad kan ervaren door te tasten, te luisteren en te ruiken. Hierbij komen onvermoede kwaliteiten naar voor, die ook voor zienden erg verrijkend zijn. Onze voornamelijk visuele samenleving heeft immers deze ‘multi-sensoriële ervaringswereld’ helemaal in de verdrukking gebracht.

Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

Leuven, bierstad

Maak uitgebreid kennis met ‘Leuven als bierstad door de eeuwen heen’. Geniet van tal van wetenswaardigheden en merkwaardige histories over het brouwen en het drinken van de Leuvense Peterman andere straffe bieren. Van al die sterke verhalen krijg je natuurlijk dorst en daarom degusteren we een lekker streekbier.

Leuven voor beginners

Je maakt kennis met het middeleeuwse verleden en de belangrijke band tussen de stad en haar universiteit vanop locaties die voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn. Ook het oorlogsverleden en het hedendaagse Leuven komen aan bod.

Fietsen langs de Vaart

We fietsen een 20-tal km langs de Vaart en volgen voor een groot stuk het knooppuntennetwerk op de verkeersvrije jaagpaden. De gids vertelt het verhaal van het kanaal Leuven – Mechelen, vertelt over het dagdagelijkse leven van de schippers en toont kunstwerken op het kanaal. We ontdekken de Leuvense industrie en handel uit het verleden, van vandaag en van morgen. Fauna en flora krijgen eveneens onze aandacht.  

Noot : je staat zelf in voor het vervoer

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij we de geschiedenis van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen vertellen in een aangepaste taal en met visuele ondersteuning. We maken dat verhaal heel concreet en interactief. Aan de doelgroep aangepaste strategieën en werkvormen maken de wandeling boeiend en toegankelijk en zorgen ervoor dat de aandacht de hele tijd blijft vastgehouden.