Wanneer verplaatsing naar of in Leuven te moeilijk blijkt, komt een gids ook graag bij jou ter plekke om je mee te nemen op een wandeling in woord en beeld.

Mogelijke thema’s

Op zoek naar de echte begijnen

Wandel met ons mee door het Groot Begijnhof, één van de 13 Vlaamse begijnhoven die door de UNESCO werden uitgeroepen tot werelderfgoed. Prachtige foto’s, volksspreuken, spreekwoorden en anekdotes maken duidelijk wie de begijnen waren en hoe ze leefden.

Leuven vroeger en nu: Centrum en Vaartkom
Leuven vroeger en nu: Van het station naar de Philipssite.

Ga met ons mee terug in de tijd en ontdek het Leuven van je jeugd. Scholen, kerken, winkels, ziekenhuizen, straten en buurten die heel erg veranderd zijn, of soms zelfs helemaal verdwenen, brengen we samen met ons publiek weer tot leven. Dit is een bijzonder interactieve wandeling met heel veel plaats voor de herinneringen van de toehoorders.

Stille getuigen: De beelden van het stadhuis en verder

De gevel van het stadhuis telt 236 beelden en in de stad vind je een tachtigtal standbeelden. Bij elk beeld kan je de vraag stellen: wat stelt het voor, waarom en wanneer werd het geplaatst, wie schonk het, wie maakte het, uit welk materiaal bestaat het? En natuurlijk: welke studentengrap kan je ermee uithalen? Beelden vertellen over helden en volksfiguren, de universiteit, de jaartallen, de oorlogen… Ze brengen de stad en haar geschiedenis tot leven. Ook zin om ze te ontdekken?

Het dagelijks leven in de middeleeuwen

We kennen allemaal het schitterende stadhuis van Leuven, de prachtige gotische kerken, de universiteit die in 1425 gesticht werd, en wereldberoemde kunstenaars als Dirk Bouts en Rogier Vander Weyden. Maar hoe was het leven in die tijd voor de gewone man of vrouw in de stad? Maak kennis met de dagelijkse beslommeringen van wolwassers, volders, laken- en de tapijtwevers, huidevetters, molenaars, vleeshouwers, handschoenmakers, leerlooiers, brouwers en andere ambachtslui. Smeuïge histories en straffe verhalen tonen hoe het er in een middeleeuwse stad echt aan toe ging.

Zicht op Leuven rond 1615

Je loopt door Leuven met in je hand de pentekeningen en aquarellen uit de Leuvense Prentenatlas van rond 1615. Die illustraties vergelijken we met verschillende latere afbeeldingen en/of het hedendaagse uitzicht. Hoeveel zal jij er nog van herkennen?

Filosofenwandeling

We vetrekken aan de oude Vicus Artium, waar de eerste lessen in filosofie werden gedoceerd in de 15de eeuw en lopen dan in de voetsporen van zoekende geesten als Erasmus, Vivès, ofJustus Lipsius langs de pedagogies Het Varken en De Valk naar het DrieTalenCollege. Na het humanisme uit de 16de eeuw stappen we over naar de verlichting in de 18de eeuw en we eindigen in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven waar sinds de 19de eeuw wordt nagedacht over mens en wereld, wetenschap en samenleving.

Praktische informatie

Prijs: 90 Euro voor een verhaal van maximaal 2 uur. Buiten Leuven rekenen we 0,35Euro/km verplaatsingskosten aan. Je zorgt zelf voor een zaal, beamer, projectiescherm en microfoon.