Dirk Bouts: tussen hemel en aarde

Dieric Bouts was naast Jan Van Eyck en Rogier Van der Weyden één van de belangrijkste Vlaamse Primitieven. Afkomstig uit Haarlem vestigde hij zich in Leuven, trouwde er in 1448 en bleef er tot aan zijn dood. ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De marteling van de Heilige Erasmus’, twee van zijn iconische meesterwerken, zijn nog nog steeds in hun historische setting te zien. In zijn religieuze werken heft Bouts de grenzen tussen hemel en aarde letterlijk op. Hij onderzocht de mogelijkheden van realisme en het verbeelden van de echte wereld, zodat de toeschouwer zich beter kon inleven in de boodschap die het beeld moest uitdragen.

Tijdens deze wandeling plaatsen we het leven en werk van Dirk Bouts in zijn tijd en in zijn stad die op dat ogenblik een gigantische vernieuwing doormaakte.