Beste bezoeker,

Met veel plezier leiden we jullie  vanaf maandag 15 maart weer rond door onze mooie en levendige stad.

Omdat het corona-virus nog niet helemaal is uitgewoed zijn er wel enkele praktische regels die we moeten volgen.

Daarvoor baseren we ons op de regelgeving van Toerisme Vlaanderen.

  • Eén gids mag maximaal 9 deelnemers ouder dan 12 jaar rondleiden
  • Rondleidingen mogen alleen buiten plaats vinden. In groep mag je nog geen gebouwen bezoeken.
  • Alle deelnemers aan een rondleiding moeten een eigen, zelf meegebracht mondmasker dragen.
  • Tijdens de rondleiding mag je geen voorwerpen (ook deurklinken e.d) aanraken.
  • De regels voor ‘social distancing’ (1,5 meter afstand houden) moeten ook tijdens rondleidingen worden gerespecteerd.

Niet meer dan 9 deelnemers per gids betekent dat wij voor grotere groepen meer gidsen moeten inzetten dan gewoonlijk. Om de rondleiding toch betaalbaar te houden hebben wij beslist om voor die extra gidsen geen administratieve kosten aan te rekenen.

Dat wil zeggen dat je voor een rondleiding van max. 2 uur 80 euro betaalt voor de eerste gids en 60 euro voor elke extra gids.

Voorlopig geldt dit voor alle rondleidingen die plaats vinden tussen 15 maart en 30 juni. Afhankelijk van de evolutie van de corona-maatregelen zullen wij deze regeling voor rondleidingen vanaf 1 juli aanpassen.

Tijdens de rondleiding houden onze gidsen zich zelf ook aan een aantal regels.

  • zij dragen zelf een mondmasker of een gezichtscherm als zij de regels voor ‘social distancing’ niet kunnen respecteren.
  • zij hebben ontsmettingsmiddel en papieren zakdoeken bij waarmee ook deelnemers hun handen kunnen ontsmetten.
  • zij zien erop toe dat de groep alle regels respecteert. Als dat niet het geval is mag de gids de rondleiding stop zetten.
  • zij zorgen ervoor dat deelnemers altijd op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen staan

Tijdens de rondleiding kunnen we jullie niets laten proeven en ook geen foto’s of ander materiaal doorgeven.

De groep en de gids zijn er samen voor verantwoordelijk dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.

Op die manier kunnen wij voor iedereen een prettige én een veilige rondleiding garanderen.

Wij danken jullie voor jullie begrip en kijken er naar uit om jullie weldra terug in Leuven te mogen begroeten.